พันธมิตร Sr

ทฤษฎีบิ๊กแบง: เหตุผลที่โฮเวิร์ดสวมพินเอเลี่ยนเสมอ

Howard ใน The Big Bang Theory เป็นที่รู้จักจากตัวเลือกการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งรวมถึงพินเอเลี่ยนที่เขาสวม นี่คือความสำคัญเบื้องหลัง